Virtuālais ceļojumu asistents pieejams jau pavisam drīz

Saņemt piedāvājumu
Sākums / Blogs / Tūrisma ziņas / Virtuālais ceļojumu asistents pieejams jau pavisam drīz

Virtuālais ceļojumu asistents pieejams jau pavisam drīz

Virtuālais ceļojumu asistents pieejams jau pavisam drīz

Jau iepriekš rakstījām par Vanilla Travel topošo jauno Travelizi virtuālo asistentu, kas sniegs ceļotājiem jauna līmeņa pozitīvu pieredzi ceļojuma izvēles procesā, padarot to daudz ērtāku, patīkamāku vai pat jautrāku un ātrāku. Lai to panāktu, Vanilla Travel strādā pie vieda ceļojumu asistenta izstrādes, kas būs maksimāli pietuvināts komunikācijai ar pieredzējušu un atsaucīgu aģentu, dodot iespēju iegūt gan informāciju par ceļojuma iespējām un tam iedvesmoties, gan arī rezervēt visus nepieciešamos pakalpojumus sev ērtākajā komunikācijas kanālā. Turklāt asistents būs ceļotāja atbalsts gatavojoties ceļojumam, ceļojot un pat pēc ceļojuma.

Kā zināms, mūsdienu pārblīvētajā informatīvajā vidē, ceļotāji bieži vien spiesti pavadīt neskaitāmas stundas aviobiļešu, viesnīcu un transporta risinājumu izvēlē savam nākamajam ceļojumam, lai būtu pārliecināti, ka atraduši sev labāko iespējamo variantu. Turklāt, sagaidot saņemt arī personalizētu servisu, lai arī nevēlas par šādu pakalpojumu papildus maksāt. Ceļotāji komunikācijai ar pakalpojumu sniedzēju labprātāk izmanto savas jau līdz šim ierasti lietotās aplikācijas nevis instalē jaunas, lai ceļojums harmoniski iekļaujas esošajā dzīves ritmā. Travelizi sākotnēji tika veidots kā atbilde šīm problēmām. 

Mākslīgais intelekts attīstās ātrāk kā varējām iedomāties

Kopš pasaule ieraudzīja Chat GPT, šķiet vairums saprata, ka mākslīgais intelekts mainīs mūsu pasauli un ikdienu. Tomēr tas notiek daudz straujāk kā daudzi varēja iedomāties un šīs izmaiņas jau var salīdzināt ar pirmo viedtālruņu parādīšanos vai brīdi, kad datori nomainīja rakstāmmāšīnas. 

Par Chat GPT un citiem lielapjoma neironu tīkliem (LLM) vairums ir ne tikai sajūsmināti, bet jau katru dienu pasaule ierauga virkni no tiem atvasinātu, uzlabotu un līdzīgu mmodeļu, kas tiek aktīvi izmantoti ikdienas darbā, uzlabo produktivitāti, aizvieto cilvēkus un izpilda sarežģītus uzdevumus. Patiesībā ir piepildījies viss par ko rakstījām jau iepriekšējā rakstā.

Jau iepriekš bijām integrājuši GPT 3.0 modeli un tagad izmantojam GPT 3.5 Turbo līdztekus pārējiem pielietotajiem modeļiem un izveidotajiem neironu tīkliem. Tomēr arī mēs Vanilla Travel esam idintificējuši vairākus papildus veidus kā pielietot jaunos LLM tīklus vēl efektīvāk un izmantot to jaudu ne tikai daļai komunikācijas plūsmas, bet arī uzlabojot mūsu ikdienas darbu jaunu produktu izstrādē. 

Kas ir Travelizi projekts?

Travelizi projekta mērķis ir sniegt ceļotājiem jauna līmeņa pozitīvu pieredzi ceļojuma izvēles procesā, padarot to daudz ērtāku, patīkamāku vai pat jautrāku un ātrāku. Lai to panāktu, Vanilla Travel strādā pie vieda ceļojumu asistenta izstrādes, kas būs maksimāli pietuvināts komunikācijai ar pieredzējušu un atsaucīgu aģentu, dodot iespēju iegūt gan informāciju par ceļojuma iespējām un tam iedvesmoties, gan arī rezervēt visus nepieciešamos pakalpojumus sev ērtākajā komunikācijas kanālā. Turklāt asistents būs ceļotāja atbalsts gatavojoties ceļojumam, ceļojot un pat pēc ceļojuma.

No tehniskā viedokļa virtuālais asistents ar unikālu algoritmu palīdzību nodrošinās ātru un ērtu ceļojumu rezervācijas servisu, sarunāsies valodās, kurās runā gandrīz puse pasaules ceļotāju, izmantojot populārākās komunikāciju aplikācijas. Asistents pratīs jokot un būs labs sarunu biedrs par dažādām tēmām, bet jebkurā brīdī izstāstīs visu nepieciešamo par ceļojuma galamērķi, sniedzot neaizmirstamu lietotāja pieredzi. Tas ne tikai atradīs, bet arī nrezervēs izdevīgākos lidojumus, viesnīcas un ceļojumus. Tā darbību nodrošinās vairāku neirolingvistisku un mākslīgā intelekta modeļu salikums.

Travelizi asistents būs pilnībā automātisks, precīzs un ātrs, turklāt ērts lietošanā un neprasīs instalēt nevienu jaunu aplikāciju. Asistents atcerēsies, kas patīk katram mūsu ceļotājam un veidos individuālus piedāvājumus ne tikai viņam, bet arī viņa ģimenei un draugiem.

Daudz ir paveikts, bet vēl daudz ir jāpaveic…

Iepriekš bijām veiksmīgi noslēguši pirmo izstrādes kārtu, kas ļāva savienot galvenās komponentes un pārliecināties, ka šāds risinājums tehniski tiešām ir iespējams un patiešām strādās.

Nākamais solis bija mērogojamas un modulāras infrastruktūras izveide, kas ļauj tehnisko risinājumu viegli paplašināt, kā arī viegli mainīt ārējos servisus, mākslīgā intelekta modeļus un citas komponentes nesagraujot kopējo funkcionalitāti. Šajā infrastruktūrā tika apvienoti vairāk kā 5 dažādi mākslīgā intelekta modeļi, katrs ar savu uzdevumu, kā arī integrēti ārējie servisi, piemēram, lidojumu nodrošināšanai. Tikko esam pabeiguši ārējo kumunikācijas aplikāciju integrāciju, lai nodrošinātu iespēju izmantot savu ērtāko jau esošo komunikācijas aplikāciju. 

Pašlaik aktīvi darbojamies ar iespēju nodrošināt komunikāciju gandrīz jebkurā pasaules valodā, kā arī nepārtraukti testējam un uzlabojam komunikācijas kvalitāti. Tāpat viens no nākamajiem soļiem ir automatizēti un mākslīgā intelekta vadīti mārketinga risinājumi šim jaunajam produktam. 

Jau drīzumā Travelizi plānojam nodot testēšanai lietotājiem, kas iepriekš bija izteikuši vēlmi piedalīties testos.

Projekts tiek īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” neliela apjoma grantu shēmas “Zaļo inovāciju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu izstrāde” ietvaros. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt ceļojumu rezervāciju sistēmu, kas balstās uz unikālu mākslīgā intelekta tehnoloģiju realizētu daudzvalodu automatizētā virtuālā ceļojumu asistentā, kas pieejams populārākajās komunikāciju platformās un nodrošina gan pilnvērtīgu saziņu, gan tūrisma pakalpojumus iekļaujot pilnu rezervācijas procesu. Līguma numurs: NP-2022/9 ar identifikācijas numuru: NAGS1-IES-2021/25 sadarbībā ar UiT The Arctic University of Norway. Atbalsta summa: 95 053,12 EUR.

“Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai”. 

Virtual Travel Assistant Launching Soon!

We previously wrote about Vanilla Travel's upcoming Travelizi virtual assistant, which aims to enhance the travel selection process by making it more convenient, enjoyable, and quicker. To achieve this, Vanilla Travel is developing an intelligent travel assistant that closely mimics communication with an experienced agent, offering travel information and booking services through preferred communication channels. This assistant will support travelers before, during, and after their trips.

In today’s information-rich environment, travelers often spend countless hours searching for flights, hotels, and transportation to ensure they find the best options. They also expect personalized service without additional costs and prefer using familiar apps rather than installing new ones. Travelizi was initially designed to address these challenges.

The rapid development of AI, especially since the introduction of Chat GPT, has significantly impacted our daily lives, comparable to the advent of smartphones or the transition from typewriters to computers. The proliferation of large-scale neural networks has led to various enhanced models used daily to boost productivity, replace human tasks, and handle complex operations. Our previous predictions about these advancements have come to fruition.

We integrated the GPT-3.0 model and now use GPT-3.5 Turbo alongside other models and neural networks. At Vanilla Travel, we've identified additional ways to leverage these new LLM networks more effectively, not only for communication but also to improve daily operations and develop new products.

What is the Travelizi Project?

Travelizi aims to provide a superior travel selection experience by making it more convenient, enjoyable, and faster. Vanilla Travel is working on an intelligent travel assistant that mimics communication with an experienced agent, offering travel information, inspiration, and booking services through preferred communication channels. This assistant will support travelers throughout their journey, from preparation to post-travel.

Technically, the virtual assistant will offer a fast and convenient booking service using unique algorithms, communicate in multiple languages, and use popular communication apps. It will be a good conversational partner, providing all necessary travel information and making bookings for flights, hotels, and trips. The assistant will be fully automatic, precise, and easy to use without requiring new app installations. It will remember each traveler's preferences and create personalized offers for them, their families, and friends.

Progress and Next Steps

We have successfully completed the first development phase, ensuring the feasibility and functionality of the solution. The next step involves creating scalable and modular infrastructure to allow easy expansion and integration of external services and AI models without disrupting functionality. This infrastructure combines over five different AI models, each with specific tasks, and integrates external services like flight booking. We recently integrated external communication apps to enable the use of preferred communication channels.

Currently, we are working on enabling communication in almost any language and continuously testing and improving communication quality. We are also developing automated AI-driven marketing solutions for this new product. Travelizi will soon be available for testing by users who expressed interest in participating.

The project is implemented under the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 program "Business Development, Innovation, and SMEs" within the "Green Innovation Information and Communication Technology Product Development" small grant scheme. The project aims to develop a travel booking system based on unique AI technology implemented in a multilingual automated virtual travel assistant available on popular communication platforms. Contract number: NP-2022/9, identification number: NAGS1-IES-2021/25, in collaboration with UiT The Arctic University of Norway. Support amount: EUR 95,053.12.

"Working together for a green, competitive, and inclusive Europe."

Saņem ceļojumu jaunumus savā e-pastā!
Izdevīgi piedāvājumi, idejas un padomi veiksmīgam ceļojumam.